Nasza firma świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego. Pomagamy rozwiązać problemy na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Staramy się na bieżąco monitorować rynek oraz jesteśmy w stałym kontakcie z producentami systemów instalacyjnych. W ramach konsultingu wykonujemy:

 • oceny realności i opłacalności inwestycji,
 • dokumentacje kosztorysowe dla każdego etapu inwestycyjnego,
 • analizy techniczno-ekonomiczne zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz ich zamienników,
 • opracowania projektu technologii i organizacji robót.

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo w zakresie instalacji sanitarnych, przemysłowych oraz technologicznych dla obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej, handlowo-usługowych oraz zakładów przemysłowych. Wykonujemy następujące prace instalacyjne:

 • instalacje wod-kan,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje gazowe,
 • kotłownie i węzły cieplne,
 • instalacje systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa,
 • instalacje przeciwpożarowe,
 • instalacje sprężonego powietrza.

Działania obejmują również prace w obszarze inżynierii środowiska. Dysponujemy własnym sprzętem budowlanych oraz urządzeniami specjalistycznymi niezbędnymi do realizacji robót w najtrudniejszych warunkach terenowych. W zakresie robót zewnętrznych wykonujemy:

 • sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
 • sieci przeciwpożarowe
 • systemy zagospodarowania wód deszczowych
 • systemy retencji wód deszczowych
 • odwadnianie drenażowe obiektów
 • oczyszczalnie i przepompownie ścieków
 • melioracja

Od roku 2015 FRETLESS Spółka z o.o. Sp.k. działa także w zakresie robót ogólnobudowlanych obejmujących swym zakresem:

 • wznoszenie budynków mieszkalnych
 • budowa hal magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym
 • budowa obiektów handlowych
 • zagospodarowanie terenu
 • place manewrowe, parkingi