Budowa budynku sortowni jaj wraz z budynkiem socjalno – biurowym w Zielnikach - w trakcie realizacji

Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych obejmujące m.in.:

  • wykonanie sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem
  • wykonanie sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem
  • wykonanie sieci zewnętrznej wodociągowej wraz z przyłączem
  • wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej
  • wykonanie zewnętrznej instalacji ppoż. wraz z dostawą i montażem przejść przewodu ssawnego oraz zasilającego przez fundament zbiornika ppoż. ,
  • technologii kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją gazu oraz skrzynką wraz ze stacją uzdatniania wody, detekcją gazu, kominami i rozruchem, protokołem kominiarskim i odbiorem UDT,
  • instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, w tym odwodnienia podciśnieniowego dachu wraz z wpustami dachowymi, wodociągowych i gazowych,
  • instalacji i urządzeń zaopatrzenia w ciepło, instalacji i urządzeń c.o. i ogrzewania podłogowego,
  • instalacji i urządzeń techniki wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej, w tym także m.in. dostawa i podłączenie elektryczne sterowników central i jednostek wewnętrznych wraz z okablowaniem strukturalnym i automatyką urządzeń, wywietrzakami i urządzeniami dachowymi
  • wraz z rozruchem urządzeń, obsługą geodezyjną w zakresie sieci i instalacji zewnętrznych realizowanych przez Wykonawcę łącznie z inwentaryzacją i mapą geodezyjną powykonawczą, wykonaniem przejść przez przegrody wraz z ich obrobieniem i zabezpieczeniem ppoż. zgodnie z wymaganiami projektu oraz wszelkimi pracami towarzyszącymi