Kompleksowe wykonanie odwodnienia jezdni i torowiska, przebudowie kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz wodociągowej na odcinku C1 i C2 oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci c.o., na odcinku C1, jako część umowy którą, zawarł Generalny Wykonawca (TORPOL S.A.) w dniu 19 września 2014 r. (KONTRAKT NR 53/09/2014/JRPV/PO/R) z Gminą Olsztyn, 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II numer 1, zwaną dalej „Zamawiającym”, o wykonanie zamówienia publicznego polegające na budowie linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudową skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – w zakresie Odcinka „C” obejmującego ul. Żołnierską, ul. Kościuszki, Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Dworcową i ul. Towarową


Wykonanie sieci zewnętrznej p. pożarowej Poznań – budowa pn.: „Instalacje termicznego przekształcenie odpadów w Poznaniu” Inwestor : Urząd Miasta Poznań


Prace ogólnobudowlane, na terenie EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku, ul. Podmiejska. Zbiorniki zapasu wody. Pompownia przeciwpożarowa. Sieć wodociągowa wody ppoż. i pitnej. Inwestor : EDF Polska


Remont budynku koszarowego nr 84 na terenie JW.1156 Poznań - Krzesiny.

 • instalacja centralnego ogrzewania.

Budowa magazynu wielofunkcyjnego na terenie JW.1156 Poznań - Krzesiny.

 • instalacja wody lodowej.

Budynek administracyjny z laboratorium w Kobiernie k.Krotoszyna

 • kanalizacja sanitarna, deszczowa, technologiczna zewnętrzna i wewnętrzna,
 • instalacje zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,
 • instalacja hydrantowa,
 • instalacja centralnego ogrzewania, 
 • technologia kotłowni wraz z instalacją olejową, 
 • instalacja sprężonego powietrza,
 • instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Zespół budynków biurowo-usługowych w Wysogotowie

 • przyłącze oraz wewnętrzna sieć wodociągowa,
 • instalacje zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,
 • instalacja hydrantowa,
 • instalacja gazowa.

Osiedle w Skórzewie - zespół zabudowy szeregowej dla 130 budynków mieszkalnych

 • kanalizacja sanitarna, 
 • instalacje zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,
 • instalacja centralnego ogrzewania, 
 • technologia kotłowni,
 • instalacja gazowa.

Budowa stacji paliw na lotnisku Poznań - Krzesiny wraz z likwidacją starej stacji paliw na terenie PST

 •  wewnętrzna instalacja wodna,
 • wewnętrzna instalacja kanalizacyjna,
 • instalacja centralnego ogrzewania,
 • zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompownią,
 • zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • sieć wodociągowa wraz z przyłączami,
 • sieć kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika rozsączającego wody opadowew systemie skrzynek rozsączających.