Opis realizacji

Montaż sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, montaż ogrzewania podłogowego wraz z tranzytem c.o., montaż kotłowni gazowej 700kW. Montaż instalacji gazowej ze stacją redukcyjną, wewnętrzne instalacje sanitarne.