Opis realizacji

Zlewnia PS1:

 • pompownia sanitarna PS1 z obudową
 • montaż pompowni PS1
 • komplet rurociągów (rur, kształtek, motaż) PEHD110
 • system uchwytów i uszczelnień dn100
 • kołnierze doszczelniające 110
 • komplet rurociągu PEHD 160 (rur, kształtek, montaż)
 • system uchwytów i uszczelnień dn160
 • kołnierze doszczelniające 160
 • rurociąg tłoczny PE75 (rur, kształtek, montaż)
 • system uchwytów i uszczelnień dn 75
 • kołnierze doszczelniające 75
 • wykonanie połączeń pomiędzy urządzeniami a instalacją podposadzkową
 • wpusty ACO wraz z montażem

Zlewnia PS2:

 • pompownia sanitarna PS2 z obudową
 • montaż pompowni PS2
 • komplet rurociągów (rur, kształtek, montaż), PEHD110
 • system uchwytów i uszczelnień dn110
 • kołnierze doszczelniające 110
 • rurociąg żeliwny DN100 (rur, kształtek, montaż)
 • wpusty Wp1ACO z montażem
 • studzienka schładzająca z kręgów bet. Dn800 i włazem
 • wykonanie połączeń pomiędzy urządzeniami a instalacją podposadzkową
 • wpust Kessel Drehfix z montażem

Zlewnia PS3:

 • pompownia sanitarna PS3 wraz z montażem
 • separator tłuszczu wraz z montażem
 • neutralizator kwasów CN01E wraz z montażem
 • demontaż i ponowny montaż separatora
 • komplet rurociągu PEHD 160 (rur, kształtek, montaż)
 • przepompownia Kassel MInilift
 • wykonanie połączeń pomiędzy urządzeniami a istniejącą podposadzkową
 • rurociąg tłoczny Dn50 (rur, kształtek, montaż)

Zlewnia PD3:

 • przepompownia PD3 wraz z montażem
 • komplet rurociągów (rur, kształtek, montaż) PEHD110
 • system uchwytów i uszczelnień dn100
 • kołnierze doszczelniające dn110
 • komplet rurociągu PEHD 160 (rur, kształtek, montaż)
 • system uchwytów i uszczelnień dn160
 • kołnierze doszczelniające 160
 • wpusty ACO wraz z montażem
 • wykonanie połączeń pomiędzy urządzeniami a instalacją podposadzkową
 • przewód tłoczny Dn90 (rury, kształtki, montaż)

Zlewnia PD4:

 • przepompownia deszczowa PD4 z obudową
 • montaż pompowni PD4
 • separator ADHF104A z osadzeniem wraz z montażem
 • osadnik wód opadowych z dachu ECO NG50 wraz z montażem
 • wykonanie połączeń pomiędzy urządzeniami a instalacją podposadzkową
 • wpusty ACO wraz z montażem
 • komplet rurociągów (rur, kształtek, montaż) PEHD110
 • kołnierze doszczelniające 110
 • komplet rurociągu PEHD 160 (rur, kształtek, montaż)
 • system uchwytów i uszczelnień dn160
 • kołnierze doszczelniające 160
 • rurociąg PEHD 315 (rury, kształtki, montaż)
 • system uchwytów i uszczelnień 315