Opis realizacji

Montaż sieci i instalacji gazowej wraz ze stacją redukcyjną, przyłącza sanitarne, elektryczne, budowa fundamentów pod piece hartownicze, montaż wewnętrznej hydroforni wraz z instalacją, montaż sprężarkowni wraz z instalacją, montaż instalacji elektrycznej wraz ze stacją transformatorów, montaż instalacji chłodu i ciepła technologicznego.