Opis realizacji

Zespół mieszkaniowy w zabudowie wielorodzinnej przy ul. Smolnej 13b w Poznaniu - etap II

  • przyłącze i sieć wodociągowa,
  • sieć kanalizacji sanitarnej, 
  • sieć kanalizacji deszczowej,
  • instalacje zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,
  • instalacja hydrantowa,
  • instalacja centralnego ogrzewania, 
  • instalacja kanalizacji sanitarnej,
  • instalacja kanalizacji deszczowej.