Prace ogólnobudowlane, na terenie EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku, ul. Podmiejska. Zbiorniki zapasu wody. Pompownia przeciwpożarowa. Sieć wodociągowa wody ppoż. i pitnej. Inwestor : EDF Polska