Opis realizacji

  • wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowych
  • wykonanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
  • wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania
  • wykonanie wewnętrznych instalacji ciepła technologicznego
  • wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych
  • podłączenie nagrzewnic i wymienników technologii basenu
  • budowa sieci wodociągowej