Wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu sieci zewnętrznych sanitarnych wraz z technologią i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ramach Kontraktu z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie na realizację zadania pod nazwą: „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego”