Opis realizacji

Budowa kompleksu szkolno - sportowego na terenie JW.1156 Poznań - Krzesiny: instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja ppoż., kotłownia gazowo-olejowa o mocy 1400kW, instalacja olejowa, system uzdatniania wody użytkowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja podciśnieniowego odwadniania dachu.