Opis realizacji

Przebudowa Rowu Dworskiego wraz z robotami melioracyjnymi o długości 2700 metrów.